نخست وزیر اسپانیا : سال 2014، سال بهبود برای کشور خواهد بود

بهبود اقتصادی,اسپانیا,ریاضت

مادرید- ایرنا- ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر اسپانیا اطمینان داد که سال 2012 میلادی سال ریاضت و 2013اصلاحات دولت و 2014 سال آغاز بهبود اقتصادی خواهد بود.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه ، راخوی روز جمعه در ارزیابی سال 2013 میلادی که تا پایان آن چیزی نمانده ، تصریح کرد :امروز می توانم بگویم که سال 2014 سالی بسیار بهتر با فعالیت بیشتر و رشد بیشتر اقتصادی خواهد بود .

وی اذعان کرد که احساس رضایت نمی کند زیرا اهداف کلی دولتش که رشد و ایجاد شغل است ، هنوز دور از سطحی که به دنبالش است، قرار دارد.

وی ادامه داد :من با چنین وضعیتی ، هیچ احساس رضایت نمی کنم .

وی اطمینان داد که دولت در اعمال اصلاحات پافشاری خواهد کرد زیرا هنوز راه بسیاری مانده و دولت اکنون که در حال برداشتن ثمره اصلاحات هستند ، از حال نخواهد رفت.

راخوی خاطرنشان کرد که اسپانیا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و موفق به پیشگیری از غرق شدن و مشکلاتی که به نظر می رسید که دامنگیرش شود ، شده است.

نخست وزیر اذعان کرد که پیشرفت و توسعه ها در ارقام کلان به اقتصاد خانه ها انتقال نیافته اما در سال 2014 پیش بینی هایش عملی خواهند شد.

اروپام **1234** 1917
کد N27871