ارتش ترکیه به تحولات سیاسی کشور واکنش نشان داد

آمریکا اروپا

ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد قصد ندارد وارد کشمکش سیاسی موجود دراین کشور شود اما به دقت نظاره گر و پیگیر تحولات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، ارتش ترکیه با صدور بیانیه ای کتبی اعلام کرد درگیر مشاجرات سیاسی این کشور نخواهد شد.

در این بیانیه آمده است: این روزها در رسانه های کشور بیانیه ها و نظریات مختلفی درباره تحقیقات  مربوط به فساد مالی وجود داردکه ارتش ترکیه با هوشمندی کامل از تشکل های سیاسی فاصله گرفته و با تمام  قدرت و صداقت در خدمت مردم ترکیه خواهد بود. ارتش بر مبنای اولویت اصول دموکراتیک و قانون متعهد به اجرای وظایف خود اگام بر می دارد و در همین  راستا حساسیت دارد که خدشه ای به اعتبار ارتش وارد نشود و از ورود به جدل های سیاسی ممانعت می کند اما به دقت این روند را نظاره گر و پیگیری می کند.