رکن آبادی:

ترور محمد شطح در راستای اهداف رژیم صهیونیستی است

آفریقا و خاورمیانه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در در لبنان با اشاره به ترور وزیر دارایی سابق لبنان در حادثه تروریستی امروز در بیروت هدف نهایی آن را خدمت به صهیونیستها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، غضنفر رکن آبادی گفت: جنایت ترور محمد شطح وزیر دارایی سابق لبنان در راستای منافع رژیم صهیونیستی است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت افزود: آنچه هم اکنون در لبنان می گذرد در راستای فتنه افکنی است و این طرح ادامه دارد.

رکن آبادی تاکید کرد: کسانی که محمد شطح را ترور کردند به دنبال فتنه افکنی در لبنان و دیگر کشورهای منطقه  برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود هستند.

وی بیان کرد: آنچه در  لبنان از پنج ماه قبل تاکنون می گذرد گفتگوها را بیش از قبل  ضروری کرده است. بی ثباتی به زیان همه است در حالی که دشمن مشترک لبنانی ها رژیم صهیونیستی است  بنا بر این دلیل این همه اختلاف چیست.