با حضور در ایسنا

صالحی: مذاکره‌کنندگان روی پل صراط حرکت نمی‌کنند

کد N27112