در ترکیه؛

دادستان مبارزه با فساد درتركيه برکنار شد

آمریکا اروپا

رسانه های ترکیه از برکناری دادستان ناظر بر عملیات مبارزه با فساد در ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان چاپ ترکیه ، معمر آکاش دادستان ناظر بر عملیات مبارزه با فساد اقتصادی در ترکیه از کار برکنار شد.

رسانه های ترکیه برکناری وی را ضربه ای دیگر به مبارزه با فساد اقتصادی در ترکیه خواندند عملیاتی که در 10 روز گذشته بزرگترین زلزله سیاسی دوران حکومت حزب عدالت و توسعه در این کشور بوده است.

روز گذشته بعد از افشای دست داشتن شما زیادی از مدیران ارشد دولت ترکیه در این فساد مالی رجب طیب اردوغان بعد از روزها مقاومت مجبور به اصلاح کابینه خود شد.

معمر آکاش اعلام داشته است که بای ادامه کار تحت فشار بوده است و نهایتا از ادامه کار وی جلوگیری شده است.

این دادستان ترک در راس رسیدگی به بسیاری از پرونده های سیاسی بزرگ و مطرح در ترکیه بوده است مثل پرونده تلاش بای کودتای ارکنگون و پرونده قتل روزنامه نگار ارمنی هارانت دینک.