سیداحمدخاتمی:تهمت زدن به دیگران، شاخص نامهربانی در جامعه است

ایرنا نوشت:

خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران گفت: پرونده‌سازی و تهمت‌زدن به یکدیگر از مصادیق نامهربانی در جامعه اسلامی است. تهمت‌زدن در بخش‌های مختلف اعم از سیاسی، اخلاقی، فردی و گروهی از مصادیق شاخص نامهربانی است که در جامعه ما رواج یافته و افرادی که تهمت می‌زنند ایمانشان از بین می‌رود.
[span]1717

کد N25871