گزارش سه نهاد نظارتی از تخلفات هدفمندی به کمیسیون اصل نود رسید

مجلس

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش تخلفات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این کمیسیون ارجاع شده، خبر داد.

محمد حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: گزارشی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال 89 تا پایان سال 90 به کمیسیون اصل نود از سوی ریاست مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارجاع شده است.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از این گزارش تخلفات به صورت مستقیم از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به کمیسیون ارجاع شده و بخشی دیگر نیز از سوی ریاست مجلس به کمیسیون اصل نود رسیده است.

وی ادامه داد: این گزارش در کمیسیون در حال بررسی است و اگر نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد به قوه قضائیه ارسال می شود و اگر نیاز به اطلاع رسانی عمومی داشته باشد در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این رئیس دیوان محاسبات مهمترین تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین برداشت غیرقانونی دولت از بودجه وزارتخانه ها و بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اعلام کرده بود.