العربیه خبر داد؛

معاون برکنار شده رئیس جمهور سودان جنوبی با قایق گریخت

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه عربی در خبری فوری اعلام کرد: معاون رئیس جمهور سودان جنوبی با استفاده از یک قایق به روستای خود فرار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری اعلام کرد: معاون برکنار شده رئیس جمهور سودان جنوبی با استفاده از یک قایق به روستای زادگاهش فرار کرده است.

معاون رئیس جمهور سودان جنوبی اخیرا به نقش آفرینی در کودتا علیه دولت متهم شده بود.