طرح تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق فوریتی شد/ مجلس درپی کاهش کارشناسان بودجه درکمیسیون تلفیق 

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس فوریت طرحی تصویب شد که بر اساس آن اعضای کمیسیون تلفیق تغییر کرده و به جای حضور همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در حال حاضر 29 نفر هستند تنها 9 نفر در این کمیسیون حضور خواهند داشت و اعضای سایر کمیسیون ها جای آنها را پر می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، یک فوریت طرح اصلاح ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز چهارشنبه  صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید.

عبدالرحمن رستمیان نایب رئیس کمیسیون بهداشت در خصوص این طرح در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: هدف از این طرح تغییر اعضای کمیسیون جهت اثربخشی موثرتر و با کارشناسی دقیق تر نظرات این کمیسیون است، لذا ضرورت مشارکت بیشتر اعضای کمیسیون های تخصصی را می طلبد که راهکار اجرایی آن افزایش اعضای کمیسیون های تخصصی است.

بنابراین پیشنهاد می شود که از هر کمیسیون تخصصی به جای دو نفر ، سه نفر ،از کمیسیون اقتصادی به خاطر توان تخصصی مرتبط شش نفر و از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 9 نفر یعنی سه برابر کمیسیون های دیگر عضو این کمیسیون باشند .

وی ادامه داد : با این اعضا همه کمیسیون ها در زمان بودجه فعال هستند ضمن اینکه کمیسیون تلفیق هم به کار خود ادامه می دهد.

به گزارش مهر در حال حاضر همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در این دوره 29 نفر هستند عضو کمیسیون تلفیق مجلسند ، همچنین از سایر کمیسیون ها دو نفر عضو این کمیسیون هستند .