کریسمس در سوریه

کلیسایی در شهر حلب برای دقایقی در آرامش توانست مراسم دعای شب کریسمس را برگزار کند. مسیحیان سوریایی در این مراسم برای پایان جنگ دعا کردند.

کریسمس در سوریهکلیسایی در شهر حلب برای دقایقی در آرامش توانست مراسم دعای شب کریسمس را برگزار کند. مسیحیان سوریایی در این مراسم برای پایان جنگ دعا کردند.

 

 

 

رویترز

5252

 

کد N25447