حملۀ غافلگیرانۀ پلیس عراق به محل اختفای اعضای القاعده

نیروهای امنیتی عراق طی چند روز اخیر در حملاتی غافلگیرانه به محل اختفای اعضای القاعده، شماری از آنها را بازداشت و مهمات آنها را ضبط کردند.

حملۀ غافلگیرانۀ پلیس عراق به محل اختفای اعضای القاعدهنیروهای امنیتی عراق طی چند روز اخیر در حملاتی غافلگیرانه به محل اختفای اعضای القاعده، شماری از آنها را بازداشت و مهمات آنها را ضبط کردند.

 

 

 

 

 

 

رویترز

5252

 

 

کد N25444