کلیات طرح حمایت از صنعت برق تصویب شد/ ورود بخش خصوصی به تولید و توسعه نیروگاههای برق

مجلس

در جلسه علنی امروز مجلس کلیات طرح حمایت از صنعت برق کشور به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح حمایت از صنعت برق کشور با 118 رای موافق، 77 رای ممتنع و 11 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

در صورت به تصویب رسیدن جزئیات این طرح، به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاههای حرارتی با اولویت طرح های تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت به وزارت نیرو اجازه داده می شود حداقل 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی عمومی قرارداد اجرایی طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.