اخبار بحرین/

ادامه حملات نظامیان آل خلیفه به نمادهای دینی/تشدید محدودیت علیه زندانیان

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان بحرینی از ادامه اقدامات نظامیان رژیم ضد نمادهای دینی و تشدید محدودیتها علیه زندانیان الحوض الجاف و جو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای با اشاره به ضبط یک نماد دینی در منطقه عالی در بحرین اعلام کرد: این اولین بار نیست که نظامیان رژیم چنین اقداماتی انجام می دهند زیرا قبلا نیز در منطقه النعیم و قبل از آن در منطقه عالی و برخی مناطق دیگر نیز اقدامات مشابهی انجام داده اند و در منطقه الجفیر در راستای تحرکات ضد شعائر دینی یک نماد مربوط به عاشورا را تخریب کرده بودند.

از سوی دیگر منابع وابسته به رژیم بجرین از ممانعت مسئولان زندان های الحوض الجاف و جو با ورود لباس های زمستانی برای بازداشت شدگان از سوی خانواده های آنها خبر دادند.

خانواده های بازداشت شدگان با اشاره به ادامه این محدودیتها از سوی مسئولان زندان خواستار دخالت فوری صلیب سرخ و دیگر مجامع حقوق بشری برای توقف این اقدامات و محدودیت ها شدند.

منابع وابسته به خانواده بازداشت شدگان بحرینی اعلام کردند: سکوت مسئولان رژیم نشانه همسویی آنها با این اقدامات ضد بشری است.دیگر اعتمادی به رژیم نیست.

یک منبع حقوقی نیز ضمن دروغگو توصیف کردن وزارت کشور درباره موضوع ورود لباسهای زمستانی برای بازداشت شدگان بیان کرد: پدر سجاد العلوی از بازداشت شدگان، از خودداری مسئولان زندان الحوض الجاف با ورود لباس زمستان برای پسرش بازداشت شده اش خبر داد.

از سوی دیگر سازمان حقوق بشری موسوم به سلام در گزارشی با اشاره به موارد فراوان نقض حقوق بشر در جزیره ستره آورده است: بحرین به سبب اقدامات غیرقانونی نظامیان رژیم همچنان از نظر حقوقی وضع بدی دارد.

در این گزارش به موارد ضرب و شتم و شکنجه و به کارگیری بیش از حد از زور و یورش به منازل بدون مجوز و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان در این جزیره پرداخته شده است.

سازمان موسوم به سلام از حضور ادوات زرهی رژیم و محاصره جزیره ستره،یورش به منازل و تخریب آنها و بازداشت 29 شهروند از جمله تعدادی از نوجوانان خبر داد.

این سازمان از ارائه گزارش موارد نقض حقوق بشر به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خبر داد.

از سوی دیگر منابع حقوق بشری وابسته به مخالفان به بازداشت دو نوجوان در روستایی در غرب منامه و صدور حکم حبس هفت روزه برای آنها از سوی دادستانی بحرین اشاره کردند.

خبر دیگر اینکه رسانه های آمریکایی از ورود رزمناو هسته ای هری ترومن به بندر منامه در بحرین خبر دادند.

از سوی دیگر گروههای عمده بحرینی شامل الوفاق،وعد، تجمع ملی دموکراتیک، جمعیت منیر دموکراتیک پیشرو،الاخاء ملی و24 دسابر2013 با صدور بیانیه ای مشترک بر ضرورت رهایی بحرین از بحران تاکید کردند و رژیم را مسئول ادامه بحران دانستند.

در این بیانیه آمده است: رژیم تمایل جدی برای دستیابی به راهکار سیاسی بحران ندارد و به توصیه های موسوم به بسیونی و شورای جهانی حقوق بشر توجهی ندارد.