برکناری 25 فرمانده دیگر پلیس در ترکیه

آمریکا اروپا

مقامات ترکیه، 25 فرمانده پلیس دیگراین کشور را از کار برکنار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، در پی انجام عملیات مبارزه با فساد توسط پلیس ترکیه، مقامات ترک امروز 25 فرمانده پلیس دیگر را از کار برکنار کردند.

در جریان عملیات مبارزه با فساد دهها نفر به اتهام فساد مالی و رشوه دادن در این کشور دستگیر شده اند که در میان آنها شمار زیادی از مدیران ارشد دولتی و فرزندان برخی وزرای دولت ترکیه دیده می شوند.

این رسوایی مالی در آستانه برگزاری دو انتخابات ضربه بزرگی برای حزب حاکم و دولت ترکیه به شمار می رود.