معاون وزیر خارجه روسیه:

ولید المعلم رئیس هئیت دولت سوریه در نشست ژنو۲ است

سیاسی

مخالفان سوری به علت اختلافات هنوز هئیت خود را برای شرکت در ژنو۲ مشخص نکرده‌اند.

«گنادی گاتیلوف» معاون وزیر خارجه روسیه  اعلام كرد كه «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه رئیس هئیت دولت این کشور در کنفرانس ژنو۲ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گاتیلوف پس از نشست با «اخضر ابراهیمی» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در ژنو گفت که المعلم ریاست هیئت دمشق در کنفرانس بین‌المللی ژنو۲ را به عهده می‌گیرد.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود که مخالفان سوری به علت اختلافات هنوز هئیت خود را برای شرکت در ژنو۲ مشخص نکرده‌اند.

گاتیلوف تاکید کرد که اگر مخالفان سوری نتوانند هیئت خود را برای شرکت در ژنو۲ معرفی کنند، برگزاری این کنفرانش با مشکل رو‌به‌رو می‌شود.

کد N22111