مراکز و شوراهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشخص شدند

مدیریت,برنامه ریزی,مجلس

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراکز و شوراهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس ماده 5 طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با 133 رای موافق، 36 رای مخالف و 31 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس این مصوبه مجلس سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور در ماده یک موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان ها و مراکز وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می کنند.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 6 این طرح را با 110 رای موافق، 57 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس آن شوراهایی که ریاست آنها با دبیرخانه شوراهای قانونی که دبیری آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه کشور و سایر قوانین و مقررات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت های مذکور در ماده 1 است، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل می شوند.

نمایندگان همچنین ماده 7 این طرح را با 142 رای موافق، 25 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر تصویب کردند. بر اساس این ماده در راستای جذب و نگهداری متخصصان و نخبگان و نیز اعمال سیاست های حاکم بر سازمان های منعطف، بهره ور، یادگیرنده، پژوهش محور، چابک و کوچک، شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مراکز و استان ها، متناسب با احکام و ماموریت های پیش بینی شده در این قانون و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب رییس جمهوری می رسد.

ادامه دارد...

سیام 9121**1535
کد N21720