استاد دانشگاه: اجلاس ژنو 2 بدون حضور ایران به راه حل مناسب نخواهد رسید

سیاست خارجی,کنفرانس ژنو 2

تهران-ایرنا-استادیارعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران را یکی از مهمترین بازیگران منقطه در حل بحران سوریه توصیف کرد و گفت: کنفرانس ژنو2 بدون حضور ایران به طور قطع به هیچ راه حل مناسبی نخواهد رسید.

«محمدجعفر جوادی ارجمندی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:برگزاری کنفرانس ژنو2 نشان دهنده عزم کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ دنیا برای حل مساله سوریه از راه مذاکره است.

وی افزود: تجربه این مدت نشان داد که حرکت های نظامی و حمایت از نیروهای شورشی دراین کشور به هیچ وجه به نفع مردم منطقه خاورمیانه نخواهد بود.

این استاد علوم سیاسی اضافه کرد: البته آمریکا دراین مدت برای دست یابی به اهداف خود حرکت های بسیاری انجام داده و تبلیغات گسترده ای انجام داده، اما با وجود خواسته این کشور،معادلات بحران سوریه پیچیده شد و شرایط این کشور نیز به گونه ای رقم خورد که همه به این نتیجه رسیدند که مساله سوریه از راه های دیپلماتیک حل شود.

به گفته وی، مطرح شدن بحث خلع سلاح شیمیایی سوریه نیز در همین راستا مطرح شد.

جوادی ارجمندی با بیان اینکه نکته اساسی در مساله سوریه حضور ایران است،تصریح کرد: امریکایی ها،اخضرابراهیمی نماینده سازمان ملل و سایر قدرت های منطقه ای نیز بر اهمیت نقش ایران و تاثیرگذاری این کشور در رفع بحران از منطقه تاکید دارند. گواه این مدعا نیز رسانه های عمومی و گفته های این مقامات است.

وی به تاکید مقامات روسیه و کشورهای غربی مثل فرانسه به لزوم حضور ایران در نشست ژنو 2 اشاره کرد و گفت: با این وجود این روزها، آمریکا و شخص اوباما مطرح کرده است که کنفرانس ژنو 2 بدون حضور ایران برگزار می شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد که به نظر نمی رسد بدون حضور ایران شرکت کنندگان دراین کنفرانس به دستاورد مهمی برسند، چرا که حضور ایران در این کنفرانس یک مساله تعیین کننده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: وزیرامورخارجه کشورمان پیش از این اعلام کرده بود که اگر از ایران برای حضور در این کنفرانس دعوت شود، بدون پیش شرط حضور خواهد یافت. این گفته به خاطر نقش اساسی ایران و اهمیت حل بحران سوریه است.

وی درخصوص دلیل مخالف آمریکا برای حضور ایران در این کنفرانس گفت: به نظر می رسد آمریکا به نوعی از اینکه نقش مهم و حیاتی این جریان به ایران واگذار شود،نگران است.ضمن اینکه این کشور تمایل ندارد که به خاطر حضور ایران دراین نشست بسیاری از برگ های برنده اش در زمینه حمایت از نیروهای تروریستی سوریه رو شود.

به عقیده این استاد دانشگاه، حضور نیافتن ایران در این کنفرانس به ضرر آمریکا است،چرا که به هیچ وجه نمی توان اهمیت نقش ایران دراین موضوع را کتمان و یا انکار کرد.

جوادی ارجمندی گفت: با حل نشدن بحران سوریه،مشکلات منطقه خاورمیانه همچنان پا برجا خواهد بود و مسائل آن دامن بسیاری از کشورها را خواهد گرفت.

سیام(4)9173**1535
کد N21692