کارشناس اقتصادی: کشور به توان و قابلیت های سازمان برنامه نیاز دارد

سیاسی,اقتصادی

تهران - ایرنا - یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سازمان برنامه در بهترین حالت، سال 96 به قابلیت های لازم می رسد و این در حالی است که اصلی ترین مسائل کشور در فاصله سال های 93 تا 96 اتفاق خواهد افتاد که ما احتیاج به فکر و توان و قابلیت و این سازمان داریم.

به گزارش ایرنا از بنیاد باران،ˈمسعود نیلیˈ در هفتاد و یکمین نشست بنیاد باران که با حضور سید محمد خاتمی رییس جمهوری اسبق ایران برگزار شد، تهیه و تنظیم برنامه و دبیرخانه شورای اقتصاد و متولی بودن نظام آماری کشور و مسوولیت نظام فنی و اجرایی را وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.

وی گفت: جایگاه و منزلتی که سازمان برنامه داشت و نقشی که در تصمیم گیری ها ایفا می کرد خیلی تابع سبک مدیریتی رییس دولت بود و بر حسب اینکه رییس دولت چه سبک مدیریتی داشت ،این جایگاه نوسان پیدا می کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: سازمان برنامه تنها جایی است که اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن جمع می شود و این خود به خود یک تحلیل راجع به اداره کشور و این که چه مشکلاتی دارد، بدست می دهد.

نیلی اضافه کرد: بنابراین اگر سبک مدیریتی رییس دولت، سبک مدیریتی اتکاء به توان کارشناسی نباشد، سازمان برنامه یک دستگاه مزاحم است. اگر هم متکی باشد یک دستگاه لازم و ضروری است که باید برای هر موضوعی تحلیلی داشته باشد و نظرش را ابراز بکند و بعد براساس آن تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه در مورد آینده سازمان برنامه باید کیفیت تصمیم گیری ها و ارتقا آن را مد نظر داشت، اضافه کرد: مرجعی که دیدگاه تلفیقی راجع به اداره کشور داشته و مستند به آمار و اطلاعات و مستند به محدودیت های منابع کشور بتواند خط مشی ارائه بدهد و در اداره کشور بتواند انسجام ایجاد کند، نداشتیم و نداریم.

نیلی تدوین برنامه سوم را برآمده از چنین نیازی در سیستم برنامه ریزی کشور ذکر کرد و گفت: برنامه سوم رویکرد برنامه ریزی را اساسا تغییر داد و از تهیه جداول تخصیص منابع که با یک تغییر در قیمت نفت، همه چیز آن بهم می ریخت، تبدیل به اصول و قواعد اداره کشور شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، برنامه سوم برنامه ای بود که در آن عدد و رقم تقریبا نیست ولی خطوطی که آن جا ذکر شده خیلی تعیین کننده و کلیدی است و شاید به همین خاطر بود که کمترین تغییر در برنامه سوم توسط مجلس داده شد و بیشترین اختیارات به دولت نیز در همان برنامه سوم داده شد.

وی بر لزوم کار علمی برای آسیب شناسی گذشته سازمان برنامه و طراحی جایگاه مناسب برای آینده آن بدون عجله تاکید کرد و گفت: برخی می گویند که بودجه باید از سازمان گرفته و به وزارت اقتصاد و دارایی داده شود و سازمان برنامه یک سازمان کارشناسی و فکری و صرفا برای آینده پژوهی شود.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بعضی معتقدند که امور اداری و استخدامی نباید با سازمان برنامه ادغام شود و این دو باید جدا باشند. برخی هم معتقد هستند که ابزار اداری باید با ابزار تخصیص منابع یکی باشد.

نیلی تعریف جایگاه سازمان برنامه و زمان رسیدن به اهداف آن را از مسائلی ذکر کرد که باید روشن شود و افزود: این موضوع فرآیند زمان بری است بویژه با توجه به شوکی که به سازمان وارد شده است بازسازی آن خیلی مشکل است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نیازهای کارشناسی کشور در حد بالایی است، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت انرژی و مکانیزم پرداخت یارانه را از جمله مسائلی ذکر کرد که نیازمند توان کارشناسی بالایی است.

وی اضافه کرد: فکر اینکه آثار این چند سال گذشته تا چه زمانی در کشور ما باقی خواهد ماند، یک امر بلند مدت است و مساله این است که دولت چگونه می تواند یک توان کارشناسی کمکی را تجهیز کند که بتواند به موازات احیاء سازمان برنامه، جایی هم باشد که مسائل را آن جا تجزیه و تحلیل کند و راه حل هایی را به عنوان کمک ارائه کند تا وقتی که سازمان برنامه عملا بتواند کارها را بدست گیرد.

نیلی ادامه داد: قبل از بحث درباره ادغام و مسائل پیش روی سازمان برنامه، باید تصویر و نقشه راه خود را از آینده آن مشخص کنیم تا یک سازمان با حداقلی از قابلیت ها ایجاد بشود.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد:در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که این ساز و کاری نیست که در یک سال و دو سال انجام شود و باید اندیشید که در این فاصله برای پرداختن به مسائل کشور چکار باید کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

سیام(1)**2021**1535
کد N21478