با تصویب هیات وزیران؛

اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو و قشم تعیین شدند

هیات وزیران,اعضای جدید,منطقه آزاد ماکو و قشم

تهران - ایرنا - با تصویب هیات وزیران، حسین فروزان، محمد میرزایی و نادر صفرزاده به عنوان اعضا جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو و احمد حبیبی و علی اکبر شعبانی فرد جهرمی به عنوان اعضا جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو را تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، ˈحسین فروزانˈبرای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین قربانعلی سعادت می شود.

ˈمحمد میرزاییˈبرای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین محمد عباسپور می شود.

همچنین ˈنادر صفرزادهˈبرای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین کریم فروزان می شود.

این تصویب نامه پس از تایید رییس جمهوری در تاریخ 25 آبان 1392، از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.تعیین دو عضو جدید هیات مدیره منطقه آزاد قشم

بر اساس این مصوبه، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی احمد حبیبی و علی اکبر شعبانی فرد جهرمی را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین کردند.

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم را تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، ˈاحمد حبیبیˈ و ˈعلی اکبر شعبانی فرد جهرمیˈهر کدام برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین می شوند.

این تصویب نامه پس از تایید رییس جمهور در تاریخ 25 آبان 1392، از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

سیام**1058**1535
کد N21291