همراه با تصاویر؛

ادامه تظاهرات ضد دولتی در بانکوک/ درخواست مخالفان برای استعفای نخست وزیر