دلایل اظهارات تند نمایندگان رژیم صهیونیستی، کانادا وآمریکا درجلسه تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران

ایران, سازمان ملل

نیویورک، ایرنا - نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به اظهارات نمایندگان رژیم صهیونیستی، کانادا و آمریکا در جلسه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در نفی خشونت گرایی و افراطی گری، گفت : در آن نشست، ابتدا نماینده رزیم صهیونیستی، رژیمی که خود از مروجان خشونت و افراطی گری و همچنین اقدامات ضد حقوق بشری است، اظهارات تندی را علیه این پیشنهاد و جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد که اینجانب هم پاسخ مناسب را به وی دادم.

محمد خزاعی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در این خصوص گفت : همچنین نمایندگان آمریکا و کانادا هم در این جلسه اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و به نحو آشکاری عدم رضایت خود را از استقبال جامعه بین المللی و اکثریت قاطع کشورهای عضو سازمان ملل از پیشنهاد کشورمان ابراز نمودند.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد خوشبختانه با توجه به حمایت قاطبه اعضای سازمان ملل و گروههای مختلف جغرافیایی از پیشنهاد ریاست محترم جمهوری کشورمان و از سوی دیگر راهکارهایی که برای طرح این قطعنامه بطور مستقیم در جلسه علنی مجمع عمومی انتخاب شده بود، نهایتا قطعنامه پیشنهادی با اجماع به تصویب رسید و اظهارنظرهای مخالف نتوانست مانع تصویب آن گردد.

وی خاطر نشان کرد ناخوشایندی برخی کشورها از ارائه و تصویب این قطعنامه بدلیل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی ارزیابی می شود. قابل ذکر است که موضوع و محتوای قطعنامه و پیشنهاد ریاست محترم جمهوری کشورمان بگونه ای می باشد که هیچ کشوری نمی تواند با اصول و مبانی منطقی آن مخالفت کند و به همین دلیل با اجماع به تصویب رسید. لذا برخی از اینکه ایران پرچم دار این ایده است و از حصول این موفقیت ناراضی هستند حملات خود را متوجه خود جمهوری اسلامی ایران نموده اند.

اروپام 1908
کد N20624