دادگاه تجدید نظر جمهوری آذربایجان، احکام زندانیان حجاب را تایید کرد

باکو,احکام زندانیان حجاب

باکو- ایرنا- دادگاه تجدید نظر باکو، درخواست تجدید نظر در حکم هشت نفر از زندانیان مخالف ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس این کشور را بررسی و احکام صادره دادگاه بدوی این کشور را تایید کرد.

به گزارش منابع خبری داخلی جمهوری آذربایجان ، این زندانیان که جمعی از دینداران آذری هستند ، تقاضای لغو احکام صادره از سوی دادگاه بدوی و آزادی از زندان را ارائه کرده بودند ، لیکن دادگاه تجدید نظر خواهی حکم صادره را بدون تغییر به قوت خود نگه داشت.

بر پایه این گزارش ها، خانواده های زندانیان بخاطر بازنگری نکردن در احکام صادره برای نزدیکان خود، قاضی دادگاه تجدید نظر خواهی را مورد لعن و نفرین قرار داده اند.

این زندانیان پنجم اکتبر سال 2012 (مهر1391) بخاطر شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز بر علیه ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان بازداشت و سپس به اتهام مقاومت در برابر پلیس و سلب آسایش عمومی به مدت پنج تا شش سال حبس محکوم شده اند.

خاورم*1206*1010
کد N20544