فرجی دانا در گفتگو با مهر:

رویکرد وزارت علوم در قبال تشکل های دانشجویی/ رئیس دانشگاه شریف تغییر نمی کند

دولت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارایه توضیحاتی در قبال رویکرد این وزارتخانه درباره تشکل های دانشجویی گفت: ملاک ما در فعالیت تشکل های دانشجویی، قانون است و تا مادامی که در این چارچوب حرکت کنیم همه ایمن خواهیم بود.

رضا فرجی دانا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور برخی جریانات تندرو در دانشگاه ها و رویکرد وزارت علوم در قبال حضور سلایق مختلف در مراکز آموزش عالی اظهار کرد: ما همیشه گفته ایم که از هر فعالیت قانونی تمام تشکل های قانونی حمایت می کنیم و این تیتر کار ما است.

وی افزود: ما به عنوان وزارت علوم به محتوای تشکل های دانشجویی وارد نمی شویم چون قرار  نیست چنین کاری بکنیم چه حرف مخالف ما بزنند و چه حرف موافق ما بزنند.

وزیر علوم با بیان این که مادامی که تشکل های دانشجویی با مجوز اقدام به برگزاری مراسم کرده و در آن از حدود قانونی تجاوز نکند ما مدافع آنها هستیم، تصریح کرد: اگر خدایی ناکرده این تشکل ها از حدود قانونی تعیین شده خارج شوند در آن زمان هم برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: وزارت علوم حتی در برخورد با تشکل های دانشجویی در صورت عدول از قانون، کار غیرقانونی نمی کند چرا که قانون همه چیز را مشخص کرده است و تا زمانی که در چارچوب قانون حرکت کنیم همه ایمن خواهیم بود.

فرجی دانا در خصوص رویکرد وزارت علوم برای تغییر روسای دانشگاه ها و زمزمه های اخیر درباره تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: وزارت علوم احکام روسای دانشگاه ها را تا پایان دوره مسئولیت شان به رسمیت شناخته است. این کار بزرگی است که در این دوره به دنبال آن هستیم و اگر موفق به انجام آن بشویم به تعبیر بنده ناف دانشگاه ها را از سیاست جدا خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: وزارت علوم تنها در صورتی وارد حیطه مدیریتی در دانشگاه ها خواهد شد و نسبت به تغییر مدیریت اقدام خواهد کرد که خدایی ناکرده بحرانی در دانشگاه ها ناشی از این مساله به وجود آمده باشد در غیر این صورت مدیران و روسای دانشگاه ها را تا پایان حکمشان به رسمیت می شناسیم تا با قوت و قدرت بتوانند برنامه های خود را اجرا کنند.

وزیر علوم در پاسخ به این سوال که این وزارتخانه چنین بحرانی را در دانشگاه شریف مشاهده کرده است یا خیر و امکان تغییر رئیس این دانشگاه وجود دارد یا نه؟ خاطرنشان کرد: اگر بحرانی در آن دانشگاه وجود نداشته باشد که تا آنجایی که بنده اطلاع  دارم نیست مدیریت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.