نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

تسلیح القاعده و النصره از سوی واشنگتن در سوریه/ ادعای غرب مبنی بر جنگ با تروریسم دروغ است