شنود مکالمات خانوادۀ سلطنتی انگلستان خبرساز شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

دادستان دادگاهی در لندن روز پنجشنبه اعلام کرد کارکنان روزنامه «نیوز آو د ورلد» که انتشار آن متوقف شده است و متعلق به روپرت مرداک است، تلفن کیت میدلتون همسر شاهزاده ویلیام پسر ولیعهد انگلیس و همچنین تلفن فرزند دیگر ولیعهد یعنی شاهزاده هری را شنود می کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، اندرو ادیس دادستان دادگاه کیفری اولد بیلی اعلام کرد محققان به پیام های صوتی ضبط شده ویلیام به کیت در منزل گزارشگر ویژه امور کاخ سلطنتی در روزنامه نیوز آو د ورلد و گزارشگر ویژه که در سال 2006 برای این روزنامه کار می کرد دست یافته اند.
اندی کالسون که در آن زمان سردبیر نیوز آو د ورلد بود و بعدا به عنوان مسئول رسانه ای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس شروع به کار کرد به همراه شش نفر دیگر به شنود غیرقانونی پیام های صوتی تلفن های همراه متهم شده اند هرچند همگی این اتهامات را تکذیب می کنند. پیام هایی که ادیس برای هیئت منصفه قرائت کرد پیام هایی شخصی است و ویلیام در برخی از آنها به القاب و اسامی اشاره می کند که مربوط به کیت می شود. ویلیام در آن زمان در دانشکده نظامی ساندهرست به سر می برد و با کیت ازدواج نکرده بود. برخی جزئیات این مکالمات در بخش خبرهای اختصاصی روزنامه نیوز آو د ورلد منتشر شده بود. ویلیام و کیت در آوریل 2011 ازدواج کردند.

5252

کد N20012