ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران: /۴/

متهم «ع. ح»: تنها یک دسته‌چک داشتم

سیاست داخلی

به خاطر ۲۰ میلیون بدهی که به (و. ک) داشتیم زمین را فروختیم و ۱۰ میلیون مابقی را به ایشان دادیم تا آن را برای کاربه جریان بیاندازد.

متهم (ع. ح) گفت: من فقط یک چک داشتم و آن هم با مشخصات واقعی خودم بوده است این درحالی است که اگر من در این اختلاس نقشی داشتم باید چکهای بیشتری می‌گرفتم و دلیلی نداشت که عین مشخصات خود را در پشت نویسی چک‌ها قید کنم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، یکی دیگر از متهمین به نام خانم (ع. ح) به جایگاه متهمین فراخوانده شد و قاضی دادگاه موارد اتهامی وی را پولشویی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان و ۵ میلیون تومان، تحصیل مال نامشروع عنوان کرد.
متهم (ع. ح) در دفاعیات خود خطاب به دادگاه توضیح داد: من قبلا هم در این مورد توضیح داده‌ام که به واسطه زمینی که به آقای (ف) فروختیم این چک‌ها را دریافت و نقد کردیم و بعد از اینکه قرارداد زمین فسخ شد چک را به ایشان برگرداندیم.
وی در ادامه افزود: من فکر می‌کنم یکی از شگردهای آقای (ف) برای وصول چک‌ها همین بوده است.
متهم (ع. ح) خاطرنشان کرد: من فقط یک چک داشتم و آن هم با مشخصات واقعی خودم بوده است این درحالی است که اگر من در این اختلاس نقشی داشتم باید چکهای بیشتری می‌گرفتم و دلیلی نداشت که عین مشخصات خود را در پشت نویسی چک‌ها قید کنم.
قاضی خطاب به متهم (ع. ح) عنوان کرد: که آقای (ف) در اظهارات خود انکار کرده که شما به وی زمین فروختید.
متهم (ع. ح) در پاسخ به قاضی گفت: خود آقای (ف) در دادگاه هم اقرار کرده که به هر کس چکی داده عین آن مبلغ را دریافت کرده است.
قاضی از متهم (ع. ح) در خصوص واریز سی میلیون تومان پول به حساب (و. ک) پرسید، که متهم (ع. ح) پاسخ داد: به خاطر ۲۰ میلیون بدهی که به (و. ک) داشتیم زمین را فروختیم و ۱۰ میلیون مابقی را به ایشان دادیم تا آن را برای کاربه جریان بیاندازد.
متهم (ع. ح) توضیح داد: در برج ۶ (و. ک) که برادر شوهرم است ۳۰ میلیون تومان را به حساب آقای (ف) واریز کرده است. ۳۰ تومان در پرینت بانک اقتصاد نوین موجود است و ۵ تومان هم نقدی بوده که براساس آشنایتی که با آقای (ف) داشتیم تصور نمی‌کردیم که لازم باشد از وی رسید دریافت کنیم.
متهم (ع. ح) در پاسخ به سوال قاضی مبنی براینکه چرا چک را همسرش پاس نکرده است، توضیح داد: از آنجایی که چک به نام من بوده چک را هم در حساب شخصی خودم نقد می‌کردم.
در ادامه قاضی از وی پرسید: در حال حاضر زمین در تصرف چه کسی است که متهم در پاسخ گفت، زمین دست خودمان است که همسرم شب عروسی ۱۰۰۰م‌تر زمین به من هدیه کرد و ازآنجایی که این زمین‌های نسقی است، سند ندارد.

کد N19064