انتقاد گروه های حقوق بشری آذربایجان از ویلیام هیگ

آمریکا اروپا

گروه های حقوق بشری جمهوری آذربایجان خواستار توجه انگلستان به وضعیت حقوق بشر در کشورشان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در حالی که ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان برای امضاء یک قرار داد نفتی در باکو به سر می برد فعالان حقوق بشر این کشور به اقدام انگلیس اعتراض کردند.

منتقدان معتقدند امضاء قرار داد نفتی بین انگلیس و دولت جمهوری آذربایجان منابع مالی بیشتری را در اختیار دولت این کشور قرار خواهد داد که از ناقضان حقوق بشر است.

گروه های حقوق بشری از وزیر خارجه انگلستان خواسته اند تا آنقدر که به مسئله گاز و منافع می اندیشد به فکر تضمین حقوق بشر در جمهوری آذربایجان هم باشد.

بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، انگلستان به سبب فعالیت گسترده شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در جمهوری آذربایجان بزرگترین شریک تجاری این جمهوری است.

با امضاء قرار داد احداث خط لوله جدید انرژی بین انگلیس و آذربایجان، این جمهوری بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا را تامین خواهد کرد.