حزب الوسط همه پرسی قانون اساسی مصر را تحریم کرد

آفریقا و خاورمیانه

حزب الوسط در بیانیه ای اعلام کرد که همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را تحریم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، حزب الوسط مصر در بیانیه ای اعلام کرد همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور را به طور رسمی تحریم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الوسط دیدگاه و دلایلی که باعث اتخاذ این تصمیم شد، به زودی شرح خواهد داد. این تصمیم در راستای حمایت از میهن و احیای اراده و تحقیق عدالت اتخاذ شده است.

همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر که از سوی کمیته 50 تدوین شد قرار است 14 و 15 ژانویه (24 و 25 دی) در سرتاسر این کشور برگزار شود. گروه اخوان المسلمین نیز شب گذشته رسما اعلام کرد که همه پرسی درباره قانون اساسی جدید را تحریم کرده است.