باهنر در نشست خبری/۲/

جریان‌های سیاسی قابل حذف نیستند

سیاست داخلی

فکر می‌کنم فعالیت درحد ائتلاف انتخاباتی برای جبهه پیروان کافی نیست، چرا که این از قوی‌ترین تشکل اصول گرایی در کشور محسوب می‌شود که اصحاب زیادی را در زیر مجموعه خود دارد.

دبیر‌کل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: زمانی که در کشور بحث حذف یک جریان سیاسی مطرح بود، من گفتم که جریان سیاسی قابل حذف نیست.
به گزارش خبرنگار‌ایلنا، محمدرضا باهنر در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامی داشت یاد حبیب الله عسگر اولادی عنوان کرد: مرحوم عسگر اولادی در سن ۸۰ سالگی و تا پیش از اعزام به بیمارستان حتی در روزهای جمعه نیز ازاوایل صبح برای پاسخ به مراجعین در دفترش حاضر می‌شد واگر بگویم تراز یک مسلمان ولایی بود اغراق نکرده‌ایم.
وی افزود: عسگر‌اولادی یک سرباز بابصیرت با دیدگاه عمیق و آماده به رکاب بود و همواره در خدمت نظام و انقلاب بود که علیرغم سن بالا به شدت جوان فکر می‌کرد و حرفهای نو بسیاری داشت.
باهنر با تاکید بر اینکه عسگر‌اولادی هیچ‌گاه از هدایت هیچ کس ناامید نمی‌شد، گفت: وی حتی در چند‌ ماه آخر عمر خود می‌خواست توری پهن کند تا از طریق آ ن زمینه را آماده کند که سران فتنه را به دامن انقلاب و مردم باز گرداند. قطعاً جایگزین وی به سادگی پیدا نمی‌شود. اما‌‌ همان طور که سخنگوی جبهه پیروان نیز عنوان نمود هفته گذشته شورای مرکزی جبهه به اتقاق آرائ از من خواست تا مسئولیت جبهه را بپذیر یم.
وی در پاسخ به این سوال که قرار است اهداف جبهه پیروان چگونه دنبال شود، گفت: اگر بخواهیم تعریفی از عملکرد گذشته جبهه پیروان داشته باشیم باید بگوییم که این جبهه نوعی ائتلاف برای زمان انتخابات بود، اگرچه به شکل مستمر جلسات شورای مرکزی برگزار می‌شد اما عملکرد جبهه حزبی نبود و بعد آن بیشتر بر همدلی بود. برای همین همانند احزابی که دارای واحدهای متعدد سیاسی‌، فر‌هنگی وغیره هستند نبود و هم اکنون هم نیست.
دبیرکل جبهه پیروان با بیان‌اینکه اعضای این جبهه عموماً اعضای حقوقی هستند، گفت: ما در جبهه پیروان عضو حقیقی نداریم. بنابراین در این جبهه هر فردی که دبیرکل یکی از ا‌حزاب زیر‌مجموعه باشد به شکل اتوماتیک عضو شورای مرکزی نیز خواهد بود. باید بررسی کرد که آیا ما می‌خواهیم در آینده نیز یک انتخاب ائتلافی باشیم یا کارکرد حزبی داشته باشیم، چرا که تبدیل شدن به حزب وا حدهای اجرایی قوی و دفتر مستقل می‌خواهد که هم اکنون حتی یک متر ساختمان نیز به نام جبهه پیروان نیست.
وی افزود: علاوه بر این هر‌یک از احزاب عضو جبهه برای این کار باید برخی ا ختیارات خود را به جبهه بدهند تا اختلاف و تضاد ایجاد نشود. البته قرار است در این مورد در شورای مرکزی جبهه بحث داشته باشیم من فکر می‌کنم فعالیت درحد ائتلاف انتخاباتی برای جبهه پیروان کافی نیست، چرا که این از قوی‌ترین تشکل اصول گرایی در کشور محسوب می‌شود که اصحاب زیادی را در زیر مجموعه خود دارد.
باهنر با تاکید بر اینکه برای تامین امکانات مادی و پیش‌برد‌ فرایند جبهه به سمت کارکرد ‌حزبی تلاش می‌کنیم، گفت: البته نباید برداشت شود که ما هم اکنون می‌خواهیم جبهه را به حزب تبدیل کنیم، چنین مساله‌ای در دستور کار ما نیست. این برنامه دراز مدت جبهه است که باید برای آن زمان بندی تعیین کنیم.
دبیر‌کل جبهه پیروان در‌خصوص نحوه تعاملات دولت با قوه‌مقننه گفت: درخصوص همکاری جریانات سیاسی از قدیم بحث بر این بوده که شرط کلی این است که احزاب در‌چهار‌چوب قا‌نون اساسی و قوانین موضوعه فعالیت کنند، اما نباید فراموش کرد که نقد یک قا‌نون مجوز شکستن قا‌نون نیست و هیچ فرد اجازه تخطی از قانون را ندارد.
وی ادامه داد: این شرط و طبیعی هر نهادی است با تحقق چنین شرطی ما از همکاری استقبال می‌کنیم. علاوه بر این باید رقابت سالم نیز وجود داشته باشد، چرا که رشد و موفقیت بارقابت حاصل می‌شود، اما این رقابت نباید حذ فی باشد.
باهنر یادآور شد: زمانی که در کشور بحث حذف یک جریان سیاسی مطرح بود، من گفتم که جریان سیاسی قابل حذف نیست. این افراد به من انتقاد می‌کردند که تو به اصلاح طلبان التماس می‌کنی. در صورتی که این طور نبود حمایت دولت؛ مجلس و قوه قضاییه از یکدیگر هم یک شرط دارد و آن اینکه هر یک از قوا به اختیارات قانونی خود بسنده کنیم. ‌چرا که مشکلات گذشته بیشتر از این ناحیه بود. حمایت مجلس از دولت یازدهم نیز به شرط اعتدال و حرکتهای علمی با پشتوانه درست است.

کد N17970