• ۶بازدید
واشنگتن پست مطرح کرد؛

اوباما گرفتار بدترین پریشانی سال/محوبیت آقای تغییر در پایین ترین حد ممکن

وبگردی