اذعان صهیونیستها به توان حزب الله

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به توان حزب الله،رویارویی با مقاومت لبنان را اجتناب ناپذیر دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی به قدرت حزب الله اذعان کردند.

یکی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه صهیونیستی معاریو اذعان کرد: جنگ آینده جنگی بسیار دشوار است زیرا جنگی چریکی از داخل مناطق مسکونی است و خبری از نیروی منظم نظامی نیست.

این فرمانده صهیونیست حزب الله را دشمنی بسیار باهوش خواند و افزود: رویارویی آتی اجتناب ناپذیر است و حزب الله دشمنی بسیار باهوش در مقابل اسرائیل از نظر اطلاعات،ادوات و تفکر جنگی است.

وی اذعان کرد: حزب الله دشمنی باهوش است و دارای شبکه تونلهای زیر زمینی،جنگاوران قوی،ابزارهای جنگی بسیار پیشرفته است و حماس می کوشد که از حزب الله تقلید کند اما از نظر توان نظامی،ادوات جنگی و مبارزان در سطح حزب الله نیست بنابر این ما باید آماده سناریویی بد و بسیار پیچیده باشیم.

بر اساس گزارش های ارتش رژیم صهیونیستی حزب الله در صورت شعله ور شدن جنگ می تواند روزانه 3000 موشک به سوی فلسطین اشغالی شلیک کند و به مدت یکماه موشکباران ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که منابع صهیونیستی اوضاع مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی را بسیار حساس توصیف و از احتمال شعله ور شدن جنگ با کوچکترین جرقه ای خبر دادند.

یعقوب عمیدرور مشاور امنیت ملی سابق رژیم صهیونیستی نیز درباره رویارویی با حزب الله و توانایی رزمندگان مقاومت علیه این رژیم هشدار داده بود.