شیخ نشین های کوچک بر سر دو راهی

شورای همکاری خلیج فارس,خلیج فارس

مخالفت آشکار عمان با طرح تشکیل اتحادیه خلیج فارس متشکل از شش کشور کنونی عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس شیخ نشین های کوچک را میان یک دو راهی قرار داده است.

به گزارش خبرآنلاین کنار کشیدن عمان و نزدیکی این کشور به ایران به عنوان دومین کشور بزرگ شورای همکاری خلیج فارس سبب می شود چهار کشور کوچک بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر در برابر بردر بزرگتر؛ عربستان سعودی تنها بمانند.
از روز چهارشنبه گذشته که سی وچهارمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در کویت با صدور بیانیه ای نسبتا تند در خصوص ایران و سوریه به پایان رسید بسیاری از تحلیلگران خلیج فارس معتقدند کشورهای کوچک به شدت دچار ترس وتردید شده و حاضر نیستند بهای دشمنی ها و خصومت های عربستان با ایران شیعی را بپردازند. از سوی دیگر این کشورها هیچ یک مانند عمان توان و قدرت ایستادگی صریح دربرابر زیاده طلبی های عربستان سعودی را نیز ندارند. از این رو نگرانی این کشورها در خصوص تشکیل اتحادیه ای که نهایتا به قدرتمندتر شدن عربستان سعودی می انجامد به صورت پنهان در حال افزایش است.
برخی از تحلیلگران جهان عرب براین باورند که ناتوانی عربستان سعودی در حل و فصل مشکلات داخلی خود، پایان دادن به ناآرامی های یمن و متقاعد کردن مخالفان بحرینی به این نگرانی ها بیشتر دامن می زند و آنها حاضر نیستند به خاطر منافع عربستان مناسبات نه چندان گرم ولی غیرخصمانه خود با ایران را به مناسباتی خصمانه تبدیل کنند.
نگرانی دیگر این کشورها این است که تقریبا به این باور قطعی رسیده اند که آمریکا خاورمیانه را به اولویت دوم خود تبیدل کرده و قصد دارد صرفا با تکیه بر ایران و عربستان توازن قدرتی منطقه ای ایجاد کرده و به سمت خاوردور توجه کند. در چنین شرایطی عربستان رو به زوال و ایران رو به رشد و توسعه خواهد بود و این موضوع نیز بار دیگر بر شک و تردید کشورهای منطقه می افزاید.

26149

 

کد N15576