سفیر ایران در لاهه:

گروه هاي تروريستي در سوريه به سلاح شیمیایی دست يافته است

سیاست خارجی

سفير كشورمان در هلند و نماينده دائم نزد سازمان منع سلاح هاي شيميايي گفت: گزارشات و مستندات موجود حاكي از اين است كه گروه هاي تروريستي در سوريه به سلاح شیمیایی دست يافته و از آن استفاده كرده اند و اين موجب نگراني جدي است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، كاظم غريب آبادي، سفير كشورمان در هلند و نماينده دائم نزد سازمان منع سلاح هاي شيميايي در حاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سازمان منع سلاح هاي شيميايي، در مصاحبه اي با روزنامه ماينيچي ژاپن درخصوص إلحاق سوريه به كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي و امحاي سلاح هاي شيميايي آن إظهار داشت:  موضع اصلی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و از جمله سلاحهای شیمیایی است.

سفیر ایران ادامه داد: كاربرد سلاح شيميايي توسط هر كس، هر كجا و تحت هر شرائطي محكوم است. گزارشات و مستندات موجود حاكي از اين است كه گروه هاي تروريستي در سوريه به اين سلاح دست يافته و از آن استفاده كرده اند و اين موجب نگراني جدي است.

وی افزود: ما کشوری هستیم که به سبب کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط رژیم صدام 13 هزار کشته و 100 هزار زخمی داده ایم. در حاشیه اجلاس سازمان منع سلاحهای شیمیایی نیز گروهی از جانبازان سلاحهای شیمیایی برای نشان دادن ابعاد وحشتناک کاربرد سلاحهای شیمیایی نمايشگاهي را  برپا كرده اند. ایران در قضیه سوریه نقش مثبت و سازنده ای ایفا کرد. اکنون تنها رژیم اسرائیل در منطقه ما به این سلاحها مجهز است و عضو هیچ معاهده خلع سلاحی نیز نیست.

غریب آبادی یادآور شد: با پيوستن سوریه به كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي، این رژیم دیگر بهانه ای برای خروج از اين كنوانسيون نخواهد داشت. دولت سوریه به سبب نداشتن توان مالی و همچنین فنی و تجهيزاتي و شرائط أمنيتي درخواست كرده است که ذخایر سلاح شیمیایی آن کشور در خارج از سوریه نابود شود. هر چند که این امر در تناقض با معاهده است، چون طبق معاهده باید در محل نابود شود و حق جابه جایی آن را ندارند، با وجود این سازمان منع سلاحهای شیمیایی استثنائا با امحای این سلاحها در خارج از سوریه موافقت کرد.

سفیر ایران تاکید کرد: برای این امر نیز نیاز به حمایت جامعه بین المللی است. برای نمونه باید این سلاحها را بأيد با کشتی منتقل نمود که مي بايست از لحاظ فنی و ايمني و أمنيتي و زيست محيطي ابعاد آن سنجیده شود و همچنین مسئله دیگر کشور میزبانی است که سلاحها باید در آنجا نابود شوند. كانون صحبت از امحاي اين سلاح در يك كشتي در درياست. همه مراحل جمع آوری، انتقال و نابودی سلاحها باید تحت نظارت سازمان منع سلاحهای شیمیایی انجام شود و سلاحها باید بلافاصله و بدون تأخیر نابود شوند. دولت سوریه تاکنون همکاری سازنده ای برای امحای سلاحهای شیمیایی خود داشته است.

غریب آبادی خاطر نشان کرد:جامعه بین المللی نیز موظف است در این مقوله به سوریه همه گونه کمک کند. هم اکنون مراحل راستی آزمایی ذخایر و همچنین انتقال آنها برای امحاء در حال انجام است. دولت سوریه تصریح کرده که خود پولی برای اجرای این مراحل ندارد و در تصمیمی که سازمان اتخاذ نمود، جامعه بین المللی پذیرفت که هزینه مالی این عملیات را تأمین نماید. ایران نیز تجربیات خود را در خصوص کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و اجرای آن به سوریه انتقال مي دهد.