افضلی فرد در گفتگو با مهر:

دادن کارت هدیه یا واریز پول به حساب نماینده غیرقانونی است/ لیست مرتضوی شبیه شب نامه است

مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان ها باید کمک های خود را به حساب سازمان مربوطه در هر استان واریز نمایند تا نمایندگان افراد بی بضاعت را به این سازمان ها معرفی کنند، گفت: هرگونه دریافت کارت هدیه و یا واریز پول از سوی سازمان ها و نهاد ها به حساب شخصی نمایندگان غیر قانونی است.

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه اسامی نمایندگانی که از سوی سازمان تامین اجتماعی به این کمیسیون ارسال شده مستند نیست، گفت: این لیست بیشتر شبیه یک شب نامه است، چرا که هیچ امضایی نداشته و قابل استناد نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: این همه جو سازی برای اینکه به یک نماینده 500 هزار تومان داده شده تا به افراد بی بضاعت کمک کند اقدامی ناجوانمردانه است.

افضلی فرد در ادامه افزود: این اقدام سازمان تامین اجتماعی مانند سایر نهاد ها و دستگاه ها مانند کمیته امداد بود که معمولا مبالغی را به حساب سازمان مربوطه در هر استان واریز می کنند تا نمایندگان نیز افراد مستضعف را برای دریافت وام به این سازمان ها معرفی کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اهداء کارت هدیه و یا واریز پول به حساب شخصی نماینده غیر قانونی خواهد بود گفت: تا به حال این اتفاق نیفتاده است، این کار باید از مسیر قانونی انجام گیرد تا سواستفاده ای نشود.

وی تاکید کرد: هرگونه دریافت کارت هدیه و یا واریز پول از سوی سازمان ها و نهاد ها به حساب شخصی نمایندگان غیر قانونی است.

به گزارش مهر، پیش از این  در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی آمده بود 37 نفر از نمایندگان مجلس کارت های هدیه ای از این سازمان دریافت کرده اند که این خبر واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت.

افضلی فرد در حالی منکر انجام چنین تبادلاتی است که در هفه گذشته محمد رضا باهنر و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در همین خصوص در تذکرات کتبی و شفاهی خود در صحن علنی مجلس اعلام کردند، این اقدام یک رویه معمول در ادوار مختلف مجلس بوده و نمایندگان ملت مبالغ دریافتی از سازمان ها و نهادها را در اختیار افراد مستند در حوزه های انتخابیه خود قرار می دهند.