فوری/

کشته شدن شماری از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مالی

آفریقا و خاورمیانه

شبکه خبری روسیا الیوم در خبری فوری از کشته شدن شماری از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری روسیا الیوم لحظاتی پیش در خبری فوری از کشته شدن شماری از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مالی خبر داد.

این شبکه به جزئیات بیشتری از این حادثه اشاره نکرده است.