تبادل آتش در مرزهای اسرائیل و لبنان

واحد مرکزی خبر نوشت:


شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری، از تبادل آتش در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی خبر داد و افزود یک گشتی اسرائیلی در نزدیک شهرک المطله هدف تیراندازی قرار گرفت و به این تیراندازی پاسخ داد.

26149

کد N13191