آغاز سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران

دادگاه,حقوقی‌و قضایی

همشهری آنلاین: سومین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران مربوط به آن بخش از متهمان پرونده که پیشتر احکام شان از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود،صبح امروز چهارشنبه در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

ایران > حقوقی‌و قضایی- همشهری آنلاین:
سومین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران مربوط به آن بخش از متهمان پرونده که پیشتر احکام شان از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود،صبح امروز چهارشنبه در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

به گزارش همشهری آنلاین، قاضی ˈمحمدرضا محمدی کشکولیˈ در ابتدای جلسه امروز گفت : امروز به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده از جمله سه نفر از کارمندان بانک در دو نوبت صبح و بعد از ظهر رسیدگی می‌شود.

وی افزود:به اتهامات سایر متهمان پرونده نیز در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده رسیدگی می‌شود.

در جلسه دو روز گذشته (دوشنبه و سه شنبه) به اتهامات 14 نفر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر رسیدگی شد.

براساس این گزارش، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران از یکم خرداد سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده بود.

با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند و حکم مجازات متهمان را صادر کردند.

حکم 22 نفر از متهمان در دیوان عالی نقض شد که روز 18 آذر ماه اولین جلسه از دور جدید رسیدگی به اتهامات این تعداد متهم در شعبه 79 دادگاه کیفری محاکمه آغاز شد و برای رسیدگی سریعتر به مدت یک هفته هر روز ادامه دارد.