باهنر در واکنش به یک تذکر:

جوسازی‌ها در خصوص گرفتن کارت هدیه ظلم به نظام و خدمتگزاران مردم است

مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکری درباره اخبار منتشر شده درخصوص دریافت کارت هدیه از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: برخی رفتارهای رسانه ای در خصوص این اتفاق اخیر درست نبوده است،این جوسازی ها ظلم به نظام و خدمتگزاران به نظام است و این اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسائی نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر خود با اشاره به ذکر اسامی تعدادی از نمایندگان در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که در روزهای قبل در مجلس قرائت شد حاشیه‌هایی را به همراه داشت متاسفانه چند روز است که تیتر برخی از روزنامه ها یکی از موضوعات این تحقیق و تفحص است.

وی گفت: دستگاه قضایی باید با هر کسی که تخلف انجام داده، برخورد کند حتی اگر نماینده مجلس باشد، اما از این حاشیه ها به شکل سیاسی بهره برداری می شود و شایسته بود که اسامی در این تحقیق و تفحص برده نشود تا نتیجه از سوی قوه قضائیه اعلام شود.

رسائی افزود: در این گزارش ذکر شده است که 37 نماینده بن کارت هدیه دریافت کرده اند و بعد اعلام شد این تعداد 150 نماینده بوده و سپس اعلام کردند که این رویه در تمام دوره های مجلس بوده است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: همه می دانند که سازمان ها و نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و تامین اجتماعی گاهی مبالغ ناچیزی را به عنوان واسطه در اختیار نمایندگان می گذارند؛ چراکه نمایندگان نیز در حوزه‌های انتخابیه خود مراجعه کنندگانی دارند و این مبالغ را در اختیار آنها قرار می دهند، اما شاهدیم که این موضوع سبب سوءتفاهم و حمله به مجلس شده است که گویی انگار نمایندگان یک تخلف و حتی خدای نکرده دزدی انجام داده اند در صورتیکه این روال در همه دوره ها بوده و این روابط بین نمایندگان و برخی سازمان ها بوده است.

وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه ای خارج از شمول در اختیار دارند و تازه رئیس مجلس نیز برخی از آن بودجه ای که در اختیار دارد را باید به نمایندگان بدهد که این بودجه هم بسیار ناچیز است تا نمایندگان بتوانند مشکلات برخی مراجعه کنندگان را حل کنند.

رسائی افزود: این کار به دلیل اعتمادی است که دستگاه ها و نظام به نمایندگان دارند و ممکن است این بودجه ها در اختیار وزرا نیز باشد.

رسائی خطاب به باهنر گفت: صحبت من این است که هیات رئیسه باید اسامی را اعلام کند چه اشکالی دارد و مگر نمایندگان خطایی کرده اند.

نماینده مردم تهران گفت: در حال حاضر وزارت ارشاد به نمایندگان کمک می کند چرا این موضوع تیتر رسانه ها نمی شود و گاهی اوقات نیز بن کتاب در اختیار نمایندگان می گذارند، اما نماینده ها از جیب خود نیز پولی بر روی این مبالغ می گذارند و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهند.

وی گفت: مطبوعات فضایی درست کردند که انگار نمایندگان خورده اند و برده اند این خیانت به نظام و در حق مجلس است باز هم تاکید می کنم اگر تخلفی از سوی نماینده ای انجام شده حتما باید با آن برخورد شود.

در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اظهار داشت: برخی رفتارهای رسانه ای در خصوص این اتفاق اخیر درست نبوده است و اگر خدای نکرده کسی در این پرونده سوءاستفاده شخصی انجام داده، هیات رئیسه حتما آن پرونده را به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد و قوه قضائیه نیز به دقت بررسی خواهد نمود.

نایب رئیس دوم مجلس ادامه داد: این اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده است و گاهی رئیس مجلس نیز مبلغ ناچیزی را در اختیار نمایندگان قرار می دهد؛ چراکه نمایندگان به دلیل کثرت مراجعه کنندگان از جیب خودشان نیز پولی بر روی این مبالغ می گذارند.

باهنر با بیان اینکه البته با سوءاستفاده کنندگان باید برخورد شود، گفت: این جوسازی ها ظلم به نظام و خدمتگزاران به نظام است البته در دولت هم همینطور است و من در این گزارش دیدم یکی از مقامات ارشد دولت 20 تا 30 میلیون بن فروشگاه رفاه گرفته است و طبیعی است که این مقام ارشد کلی سفر و مراجعه کننده دارد.