بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین دستور کار امروز مجلس

مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد و بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین دستور کار نمایندگان مجلس است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی دقایقی پیش آغاز به کار کرد.

بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت ، برنامه ریزی و بهره وری، رسیدگی به گزارش ویژه طرح اصلاح تبصره 5 بند الف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، طرح انتقال پایتخت و طرح حمایت از صنعت برق کشور در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.