گاتیلوف:

مخالف طرح هماهنگ نشده با شورای امنیت درباره سوریه هستیم

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه روسیه ضمن مخالفت با هر طرح هماهنگ نشده با شورای امنیت درباره سوریه راهکار بحران این کشور را سیاسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف تاکید کرد: حل موضوعات انسانی در سوریه فقط از راه سیاسی و برگزاری نشست بین المللی(ژنو2) میسر می شود.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: ما  با هر طرحی درباره سوریه که درباره آن با اعضای شورای امنیت هماهنگی نشود مخالفیم.

وی بیان کرد: هر اقدامی باید به شکل غیرجانبدارانه و غیرسیاسی و مطابق با عرف بین المللی انسانی باشد.ما به کمکهای انسانی به ساکنان سوریه چه در سطح چند جانبه چه دو جانبه ادامه خواهیم داد.