سیاستمدار لبنانی:

محور سعودی-اسرائیلی به دنبال فتنه افکنی در لبنان هستند

آفریقا و خاورمیانه

یکی از سیاستمداران لبنانی با اشاره به ادامه تلاشهای فتنه افکنانه رژیم صهیونیستی و سعودی ها از اشتباه بودن محاسبات تل آویو و ریاض در این باره و بی نتیجه بودن تلاشهای آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، معن الاسعد تاکید کرد: محور سعودی-اسرائیلی همچنان برقرار است و به فعالیت خود ادامه می دهد.سعودی های و صهیونیستها به دنبال طرحها و نیات خبیث خود به منظور کشاندن لبنان به سوی فتنه و درگیری های بیهوده هستند.

دبیر کل جریان الاسعدی لبنان افزود: این تلاشها در گذشته موفقیتی به دست نیاورده است و در حال حاضر و آینده نیز نتایجی به دنبال نخواهد داشت و کسانی که به آن دلخوش کرده اند بهتر است در محاسبات خود تجدید نظر کنند.

وی بیان کرد: خلاء مربوط به ریاست جمهوری پس از خلاء به وجود آمده در زمینه تشکیل کابینه خطرناک است و هر اقدام محاسبه نشده ای سبب خواهد شد که لبنانی ها بهای سنگینی بپردازند.