منابع فلسطینی:

ادامه سیاست تخریب منازل فلسطینی ها / اسرائیل به دنبال اخراج ساکنان اصلی فلسطین است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل هیئت اسلامی-مسیحی یاری قدس هدف از تخریب منازل فلسطینی ها در بیت المقدس و کرانه باختری را اخراج فلسطینی ها از سرزمین اصلی خود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، حنا عیسی گفت: سیاست اسرائیل در ویران کردن منازل فلسطینی ها با هدف حذف و اخراج فلسطینی ها دنبال می شود.

دبیر کل هیئت اسلامی-مسیحی یاری قدس و مقدسات افزود: رژیم اسرائیل در ادامه سیاستهای توسعه طلبانه خود برخی از منازل را در کرانه باختری و بیت المقدس ویران کرد.

وی اعلام کرد: رژیم اسرائیل به بهانه نداشتن مجوز و برخی دلایل امنیتی منازل فلسطینی ها را خراب می کند.اشغالگران از روزهای اول اشغال اراضی فلسطینی ها در کرانه باختری و غزه با هر ساخت ساز از سوی ساکنان مخالفت کرده اند و اختیارات ویژه ای به نظامیان خود داده اند.