تحولات مصر/

گروگان گیری اساتید در دانشگاه الازهر/موافقت حزب الدستور با قانون اساسی جدید

آفریقا و خاورمیانه

گروگان گیری اساتید در دانشگاه الازهر توسط دانشجویان و موافقت حزب الدستور با پیش نویس قانون اساسی جدید مصر از جمله خبرهای این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الدستور مصر اعلام کرد که نخستین گام طرح نقشه راه این کشور تدوین پیش نویس جدید قانون اساسی بود که به منصه ظهور رسید.

این حزب در بیانیه ای از تمام شهروندان مصری خواست که در همه پرسی قانون اساسی مشارکت فعالی داشته باشند. این همه پرسی قرار است در ماه ژانویه برگزار شود.

خبر دیگر اینکه دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین اعتراضات خود را در داخل دانشگاه الازهر از سر گرفتند و شماری از اساتید را محبوس کردند. در پی درخواست کمک اساتید به گروگان گرفته شده، نیروهای امنیتی مصر به سوی دانشگاه حرکت کرده اند.

از سوی دیگر دادگاه جنایی قاهره امروز نخستین جلسه محاکمه مهدی عاکف دبیرکل سابق اخوان المسلمین را آغاز کرد. وی به اهانت به مسئولان دستگاه قضایی مصر متهم است.