حقیقت پور در گفتگو با مهر:

30 درصد بودجه 93 محقق نخواهد شد/ رقم درآمد مالیاتی بودجه ممکن نیست 

مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد رقم بودجه پیشنهادی دولت گفت: به نظر من 30 تا 35 درصد رقم بودجه پیشنهاد شده محقق نخواهد شد که به نظر می‌رسد بودجه امسال کمی غیر واقعی تنظیم شده است.

منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اعداد و ارقام اعلام شده بودجه برای نیروهای مسلح در لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: جزئیات رقم بودجه هنوز به دست ما نرسیده ولی به محض اینکه از آن مطلع شدیم کمیسیون نظرش را در مورد وضعیت بودجه نیروهای مسلح خواهد داد.

وی در مورد رقم  کلی لایحه پیشنهادی دولت نیز گفت: به نظر من 30 تا 35 درصد رقم بودجه پیشنهاد شده محقق نخواهد شد که به نظر می‌رسد بودجه امسال کمی غیر واقعی تنظیم شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: اگر بودجه در رقم 155 هزار میلیار تومانی بسته می ‌شد بهتر بود چون برای تحقق بودجه امسال 55 میلیارد از طریق مالیات در نظر گرفته شده که با توجه به درآمد مالیاتی در سال گذشته کسب چنین درآمدی به نظر دشوار می‌آید.

وی در پایان گفت: به نظر می رسد که درموضوع واگذاری ها کارخانجات و خصوصی سازی نیز قسمتی از درآمد پیش بینی در بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد.