مخالفت 82.3 درصد ژاپنی ها با قانون جدید مجازات افشاگران

آسیا اقیانوسیه

نظرسنجی خبرگزاری کیودو از مخالفت 82.3 درصد از ژاپنی ها با قانون جدید مجازات افشاگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرسنجی خبرگزاری کیودو 82.3 درصد از ژاپنی ها خواستار تجدید نظر یا ملغی اعلام کردن قانون جدید مجازات افشاگران هستند.

همچنین 70.8 درصد از ژاپنی ها نگرانی خود را درباره تبعات اجرای این قانون اعلام کردند.

کیودو پیشتر از تصویب لایحه دولت ژاپن برای جلوگیری از افشای اسناد محرمانه با 130 رای موافق در برابر 82 رای مخالف اعضاء پارلمان و با وجود اعتراضات گسترده مخالفان خبر داده بود.

تصویب لایحه مجازات افشاگران دولتی و محکوم کردن آنها به 10 سال زندان، جنجال زیادی را در ژاپن به راه انداخته است و در همین حال رسانه ها از تظاهرات صدها شهروند ژاپنی در توکیو در اعتراض به این لایحه خبر دادند.

تصویب این قانون درحالیست که میزان محبوبیت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با کاهش 10.3 درصد به 47.6 درصد رسیده و میزان نارضایتی ها به میزان 38.4 درصد افزایش یافته است.