درخواست کمیسیون اصل90 از مرتضوی:اسامی نمایندگان دریافت‌کننده کارت هدیه تامین ‌اجتماعی را به ما بدهید

ایسنا نوشت:

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت که کمیسیون اصل نود، در صورت ارائه مستندات مربوط به دریافت کارت هدیه از سوی برخی از نمایندگان توسط سازمان تامین اجتماعی، به این موضوع ورود پیدا می‌کند.

داوود محمدی اظهار کرد: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی توسط کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و در صحن علنی قرائت شد. گزارشی که محورها و اعضای هیات رییسه تحقیق و تفحص کننده و اعضای عادی آن مشخص است.

وی افزود: در صورت ارائه مستندات مربوط به دریافت کارت هدیه از سوی برخی نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا می‌کند که چرا آنان چنین مبالغی دریافت کرده‌اند.

نایب رییس کمیسیون اصل نود تصریح کرد: وظیفه کمیسیون اصل نود رسیدگی به کار سه قوه است که یکی از این قوا مجلس می‌باشد. برای کمیسیون تفاوتی بین مجلس و قوای دیگر وجود ندارد و اسناد و مدارکی که به ما ارائه می‌شود حتما آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

وی در مورد جوابیه مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص در مورد دلایل ارائه کارت هدیه به برخی از نمایندگان به تعداد 150 نماینده گفت: فکر نمی‌کنم این ادعای آقای مرتضوی صحت داشته باشد ولی اگر ایشان اصرار دارند می‌توانند اسامی این 150 نفر را با ادله به کمیسیون ارائه دهند تا کمیسیون طبق اسناد و مدارک، این ادعا را مورد بررسی قرار دهد.

محمدی در پایان تاکید کرد: اگر آقای مرتضوی اسامی را به ما اعلام کنند، کمیسیون به موضوع ورود پیدا کرده و بررسی می‌کند که این افراد به چه دلیل و از چه روش‌هایی این مبالغ را دریافت کرده‌اند. موضوعی که قابل پیگیری است.

/2929

کد N10430