نگرانی شدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از وقایع سوریه

آفریقا و خاورمیانه

وزیرجنگ رژیم صهیونیستی به تمام طرفهای درگیر بحران سوریه هشدار داد به زعم وی از خط قرمزهای اشغالگران قدس عبور نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، "موشه یعالون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به همه طرفهای درگیر بحران سوریه (دولت و مخالفان) درباره عبور از خط قرمزهای اسرائیل هشدار داد.

وی افزود: ما نمی دانیم که چه طرفی پشت پرده انفجار در منطقه جولان بوده است، اما به همه طرفها درگیر بحران سوریه درباره عواقب این اقدامات هشدار می دهیم.

یعالون از طرفهای درگیر بحران سوریه خواست که توانمندی ارتش اسرائیل را با این گونه اقدامات آزمایش نکنند.