طیب‌نیا در مجلس:

دغدغه دولت كاهش زودگذر نرخ ارز است

دولت

وزیرامور اقتصادی و دارایی آرامش در بازار ارز و کاهش تدریجی آن را یکی از اهداف دولت در سه ماهه گذشته ابراز کرد و گفت: نرخ دلار در حال حاضر به زیر 3هزار تومان رسیده است و اقبال بازار به سفته بازی کاهش یافته است.

 وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان این که اجرای انضباط بودجه ای و مالی مدیریت و اصلاح ارزی باعث کاهش تدریجی نرخ ارز شده است، گفت: دغدغه دولت و تیم اقتصادی کاهش دفعی و زود گذر نرخ ارز است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت:تیم اقتصادی دولت کاهشهای دفعی و موقتی نرخ ارز را عامل افزایش سوداگری و ایجاد رانت می داند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی طیب‌نیا در جلسه علنی صبح امروز و درپاسخ به سوال ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد و در توصیح مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست، اظهار داشت:در حال حاضر اقتصاد کشور در مسیر مناسبی قرار گرفته است. شاخص ها نیز این وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد،به گونه‌ای که تورم در خرداد ماه به اوج خود یعنی 45 در صد رسید،اما در آبان به 1/39 رسیده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی آرامش در بازار ارز و کاهش تدریجی آن را یکی از اهداف دولت در سه ماهه گذشته ابراز کرد و گفت: نرخ دلار در حال حاضر به زیر 3هزار تومان رسیده است و اقبال بازار به سفته بازی کاهش یافته است.

طییب نیا سپس به بیان تاریخچه ای از بازار ارز و نحوه مدیریت آن پرداخت و گفت: یکی از دستاوردهای مهم اوایل دهه هشتاد یكسان سازی نرخ ارز بود كه زمینه رانت خواری را کاهش داد،اما حفظ این دستاورد نیازمند مولفه های همچون پایین نگه داشتن نرخ تورم،رشد اقتصادی،کاهش رشد نقدینگی و مدیریت اقتصادی بود، اما این امر در‌اواسط و اواخر دهه هشتاد محقق نشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت این موضوع را افزایش در‌آمدهای نفتی ناشی از فروش بسیار زیاد نفت و رشد نقدینگی و همچنین ثابت ماندن نرخ ثابت ارز را از مهمترین دلایل جهش یک باره نرخ ارز و انفجار قیمتی آن دانست و بیان داشت: شرایط تحریمی و محدودیت عرضه ارز باعث شد تا نرخ ارز مثل سند فشرده شده یکباره رها شود و تحت تاثیر کاهش ارزی ارز، به شدت افزایش یابد. لذا اقتصاد نتوانست با ثبات همراه شود و این دولت یازدهم‌ادامه داشت.

طیب نیا تاكید كرد؛ مواضع بانک مرکزی در راستای تمرکز‌گرایی و ثبات بخشی به بازار ارز بوده است.

این مقام مسئول دولتی تاکید کرد:آ نچه برای دولت مهم است این است که از تکانهای شدید در بازار ارز جلوگیری شود و بانك مرکزی دخالتی در بازار ارز نداشته و ندارد.

وی کنترل رشد نقدینگی، اعتماد به مدیریت اقتصادی، نرخ برابری پول ملی با دیگر نرخهای رایج جهان و کاهش تدریجی نرخ ارز را از اهداف مهم تیم اقتصادی دولت عنوان كرد.

کد N9842