تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی مقابل پارلمان یونان

اروپا,بانک جهانی,یونان,اتحادیه اروپا

همشهری آنلاین: همزمان با برگزاری جلسه پارلمان یونان به منظور بررسی بودجه کشور، تظاهرات گسترده مردمی مقابل پارلمان این کشور در آتن برگزار شد.

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
همزمان با برگزاری جلسه پارلمان یونان به منظور بررسی بودجه کشور، تظاهرات گسترده مردمی مقابل پارلمان این کشور در آتن برگزار شد.

به گزارش ایرنا از آتن، در این تظاهرات که به دعوت اتحادیه سراسری کارگران یونان (یسه) و اتحادیه سراسری کارمندی (اد- دی) برگزار شده بود، حضور مردم بسیار چشمگیر و گسترده بود.

تظاهرکنندگان با انتقاد از سیاست ریاضت اقتصادی دولت در شعارهای خود از نمایندگان پارلمان این کشور خواستند که به دولت اجازه ادامه اطاعت کورکورانه از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا را ندهند و برای حل مشکل مالی و معیشتی شهروندان چاره اندیشی کنند.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود همچنین طرح بودجه ای را که دولت به پارلمان ارایه کرده را، بودجه ای در راستای خواسته های وام دهندگان خارجی دانسته و از نمایندگان پارلمان این کشور خواستند که به این طرح رای مثبت ندهند.