دادگاه اختلاس از بیمه ایران علنی است

دادگاه,حقوقی‌و قضایی

همشهری آنلاین: سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری به صورت علنی برگزار می‌شود.

ایران > حقوقی‌و قضایی- همشهری آنلاین:
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری به صورت علنی برگزار می‌شود.

مهر نوشت: قاضی محسن افتخاری در این باره گفت: بر اساس تصمیم هیئت قضایی دور جدید رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران به صورت علنی برگزار می‌شود.

وی افزود: جلسات دادگاه از 18 آذر مانند روال قبل و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار می‌شود.

رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند.

بر اساس حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تایید شده است دو نفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم 22 نفر از متهمان نیز نقض شد که 18 آذر در شعبه 79 دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد.